บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 63/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2239-2200 โทรสาร : 0-2248-7850
 
 

 

ใบคำขอเอาประกันภัย
ประเภทนายจ้าง บุคคล สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
ข้อมูลนายจ้าง  
ชื่อสถานประกอบการ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล)
 
ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี   
เลขที่ อาคาร
หมู่    ตรอก / ซอย      
ถนน จังหวัด
อำเภอ / เขต ตำบล / แขวง
รหัสไปรษณีย์ Email
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ
       
ขอจ้างคนต่างด้าวจำนวน คน สำนักงานแรงงาน
 


 
 
 
 
  Dhipaya Insurance Public Company Limited
Copyright © 2006 Dhipaya. All rights reserved.Best view 1024*768 pixel, IE Browser. Version 1.1